Udgivelser: Psykologi & Pædagogik


Mødet med den religiøse afviger

Denne publikation er i første omgang henvendt til socialrådgivere og pædagoger, men vil også være af interesse for andre faggrupper, som i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med mennesker, der i en eller anden grad er præget eller påvirket af religiøs afvigelse og de konsekvenser, som dette har for vedkommende.

På baggrund af en række cases belyses og diskuteres mødet med den religiøse afviger for at afdække nogle af de faktorer, der gør sig gældende i kommunikationen og/eller relationen mellem dem, som fordrer en skærpet opmærksomhed.

// Læs / Download