Udgivelser: Jehovas Vidner


Dømt til Døden – 1. del.

Udstødelse hos Jehovas Vidner

  • Hvem er Jehovas Vidner?
  • Hvad tror de på?
  • Hvordan bliver man et Jehovas Vidne?

En kort introduktion til Jehovas Vidner, hvad de tror på, deres oprindelse og udvikling fra en lille religiøs bevægelse til et verdensomspændende trossamfund. Derefter følger en diskussion af en påstand som ofte bliver fremført i forbindelse med Jehovas Vidner: Hjernevask. I forlængelse heraf gennemgås den proces, der foregår fra et menneske møder Jehovas Vidner til det bliver medlem. Samtidig introduceres nogle af de begreber som implementeres i sprogbrugen i konverteringsperioden, som dels bliver brugt til at definere, hvor i konverteringsprocessen vedkommende er, dels som en del af konvertittens nye selvopfattelse og nøgle til sit nye sociale netværk.

// Læs / Download


Dømt til Døden – 2. del.

Udstødelse hos Jehovas Vidner

  • At bryde med Jehovas Vidner
  • Udstødelsesprocessen

Udstødelsesprocessen bliver gennemgået fra den første mistanke og de første anklager, sagsbehandlingen og frem til selve udstødelsen. Derefter følger en gennemgang af en række sociale konsekvenser der følger med en udstødelse. Sidst i gennemgås nogle af de problemstillinger, der ofte er i forbindelse med sager om forældremyndighed og samkvemsret efter en skilsmisse mellem et Jehovas Vidne og en udstødt, samt den holdning, som Jehovas Vidner og Vagttårnsorganisationen udviser over for gældende retspraksis.

// Læs / Download


Dømt til Døden – 3. del.

Udstødelse hos Jehovas Vidner

  • Den psykiske og sociale krise efter en udstødelse
  • Eksistentiel masokisme
  • Problemer i forbindelse med resocialisering af udstødte

En gennemgang af nogle af de faktorer, som er medvirkende til at medlemmerne af Jehovas Vidner tilsyneladende villigt accepterer udstødelsespolitikken og pligten til at angive afvigende trosfæller, selv når der er tale om familiemedlemmer. Derpå følger en beskrivelse af den krise, som mange udstødte må igennem, en krise som for manges vedkommende påvirker deres liv i adskillige år efter udstødelsen. Sidst i hæftet vil der være nogle råd og anbefalinger, hvis man fx i kraft sin profession er i kontakt med udstødte.

// Læs / Download


Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Tilbage i 1997 var der en del skriverier i medierne med hensyn til, hvorvidt Jehovas Vidner opfordrer til brug af korporlig afstraffelse af børn, som en del af deres opdragelse. Dette første til, at både ledende og menige medlemmer af Jehovas Vidner afviste, at det skulle være tilfældet.

Det er på denne baggrund af dette hæfte blev udarbejdet. Det indeholder en gennemgang af de passager i Bibelen, som Jehovas Vidner anvender som retningsgivende, samt en kronologisk gennemgang af den tekster, som Jehovas Vidner har udgivet, som indeholder specifikke retningslinjer eller anbefalinger herom. Disse tekster omfatter perioden 1951 til 2001 og giver et indtryk af Jehovas Vidners holdning over en 50-årig periode.

// Læs / Download