Citater og ordsprog


A


Afrikanske ordsprog

 • Den, som ikke bliver belært af sin mor vil blive belært af verden.
 • Hvis du vil være viis, sid ned og lyt.
 • Når du taler om din næste, fortæller du, hvem du er.

Amerikanske ordsprog

 • Bekymring er en tynd strø, af frygt, som pibler gennem sindet. Bliver den opmuntret, skærer den en kanal, som alle andre tanker siver ind i.
 • Den tænker ikke godt, som ikke tænker een gang til.
 • Den umodne mand kendetegnes ved, at han ønsker at dø for en sag. Den modne mand ved at han ønsker at tjene den i stilhed.
 • Der er to måder at sprede lys på; enten selv at være lyset eller at være spejlet, som kaster det tilbage.
 • I ægteskabet er det ikke så vigtigt at få fat i det rigtige menneske, som at være den rigtige partner.
 • Værdighed er det eneste, som ikke kan bevares i alkohol.

Arabiske ordsprog

 • Af hastværk kommer anger, men i tøven er der tryghed.
 • Den, der er bidt af en slange, er bange for selv skyggen af et reb.
 • Den, der vil være ven med alle, har ingen venner.
 • Den første del af vreden er galskab og den anden del er anger.
 • Det, der i dag er ild, er intet i morgen.
 • Hvad din fjende ikke skal vide – bør du ikke fortælle din ven.
 • Hvis der ikke sker, hvad du holder af, så hold af det, der sker.
 • Hvis du har købt det, du ikke trænger til, så har du solgt det, du trænger til.
 • Håber du på tilgivelse af den, som er over dig, så tilgiv den som er under dig.
 • Kun den, der selv har været syg, kan være en god læge.

Abedi, Agha Hasan (1922-1955)

 • The conventional definition of management is getting work done through people, but real management is developing people through work.

Addison, Joseph (1672-1719)

 • At tale med en ven er i virkeligheden intet andet end at tænke højt.

Amiel, Henri-Fredéric (1821-1881)

 • Den, som vil se fuldkommen klart, før han beslutter sig, beslutter sig aldrig.

Andersen, H. C. (1805-1875)

 • Det går med historier ligesom med mange mennesker, de bliver kønnere og kønnere med alderen, og det er så fornøjeligt.

Andersen, N. H. (1852-1937)

 • Mange divergerende opfattelser kan vel nok søges i, at det ene menneske ikke har den forstand, som det andet menneske mangler.

Augustin (354-430)

 • Et mirakel sker ikke i modstrid med naturen, men i modstrid med, hvad der af naturen er os bekendt.
 • Ikke enhver, som skåne dig, er din ven, og ikke enhver, som slår dig, er din fjende.

Aurelius, Marcus (121-180)

 • Betragt dig selv som en afdød, hvis liv allerede er afsluttet, og lev den tid, der endnu forundes dig, som var den en tilgift.
 • I dit indre findes den gode kilde, som aldrig ophører at rinde, når du ej ophører at grave.
 • Smerten og harmen, som vi føler over andres handlinger, volder os langt større besvær end selve de handlinger, som vi bliver vrede og ærgrer os over.
 • Tænk ikke så meget på de ting, du ikke har, som på dem, du allerede har; men udvælg bland dem dem du har, dem der er dig kærest, og betænk, hvor ivrigt du ville eftertragte dem, hvis du ikke besad dem.

B


Bulgarske ordsprog

 • Søg råd, ikke hos dem der er gamle, men hos dem der har prøvet at lide.

Babel, Isaak (1894-1940)

 • Intet spyd kan trænge så lammende ind i et menneskehjerte som et punktum, der står netop hvor det skal.

Bacon, Francis (1561-1626)

 • Den mest hæderlige rolle i samtalen består i at give andre lejlighed til at sige noget, dernæst til at mildne modsætninger og føre samtalen videre til andre emner.
 • Den, som pønser på hævn, holder sine sår friske.
 • Det er møjsommeligt at nå frem til en høj stilling, og gennem besvær vinder man blot endnu større besvær.
 • Det er uheldigt, at en blanding af løgn og sandhed altid vækker behag.
 • Folk af fornem fødsel har ord for at være misundelige over for opkomlinge. Det er, fordi afstanden er forandret, og ved et slags øjenbedrag tror de selv at gå tilbage, når andre går frem.
 • Mistanken bør holdes nede eller i det mindste holdes under god bevogtning, thi den formørker sindet, skiller os af med venner og hæmmer os i vor virksomhed.
 • Når det drejer sig om noget slet, er det bedste: Ikke at ville; det næstbedste: ikke at kunne.
 • Penge er som gødning. De gør kun gavn ved at spredes.

Bagehot, Walter (1826-1877)

 • Den store fornøjelse i livet er at gøre, hvad mennesker siger, man ikke kan.

Balzac, Honoré de (1799-1850)

 • Den største hindring for at have et godt forhold til andre er at have det skidt med sig selv.
 • Lighed kan måske blive anerkendt som en ret, men ingen menneskelig magt kan gøre den til en kendsgerning.
 • Ægteskabets katekismus udtrykkes i to ord: resignation og hengivenhed.

Bergson, Henri (1859-1941)

 • Sindets værktøj bliver en byrde, når de forhold, som gjorde det nødvendigt, ikke længere eksisterer.

Bierce, Ambrose (1842-1914)

 • Den lille del af uvidenhed, som vi kan opstille og klassificere, kalder vi viden.
 • Den kommer bedst ud af det med kvinder, som bedst ved, hvordan han kommer ud af det uden dem.
 • En populær forfatter skriver, hvad folk tænker. Et geni indbyder dem til at tænke noget andet.
 • Jalousi – en urimelig anspændelse for at bevare det, der kun kan mistes, hvis det ikke er være at bevare.
 • Lykke mistes, når den kritiseres, sorg, når den accepteres.

Billings, Josh (1818-1885)

 • Tavshed er et af de vanskeligste argumenter at gendrive.

Blake, William (1757-1827)

 • At generalisere er at være en idiot.
 • Man ved aldrig, hvad der er nok, før man ved, hvad der er mere end nok.

Bohn, Henry Georg (1796-1864)

 • Naturen, tiden og tålmodigheden er de tre store læger.

Bruyère, Jean de la (1645-1696)

 • De fleste anvender den første del af deres liv til at gøre den anden del ulykkelig.
 • De mennesker, som bruger tiden dårligt, er ofte de første til at klage over dens korthed.
 • Det menneske, som siger, at han ikke er født lykkelig, kunne i det mindste blive det ved sine venners eller pårørendes lykke. Misundelse berøver ham denne sidste udvej.
 • Dødens sikkerhed mildnes noget ved den vished, der er om den; der er noget ubestemt i tiden, der minder lidt om det uendelige, om det, man kalder evigheden.
 • Hvis De omhyggeligt lægger mærke til de mennesker, som ikke kan rose, som altid dadler og aldrig er tilfreds med nogen, vil De opdage, at det netop er de mennesker, ingen er tilfreds med.
 • Livet er en tragedie for de mennesker, der føler, og en komedie for dem, der tænker.
 • Mennesket lever ikke længe nok til at lære kunne drage fordel af sine fejl.

Butler, Samuel (1835-1902)

 • Tavshed er ikke altid takt, og det er takten der er gylden, ikke tavsheden.

Börne, Ludwig (1780-1837)

 • Det er vanskeligt at skjule had, vanskeligere at skjule kærlighed, men vanskeligst at skjule ligegyldighed.

C


Camus, Albert (1913-1960)

 • De færreste er klar over, at nogle mennesker må anstrenge sig enormt bare for at virke normale.
 • Gå ikke foran mig. Måske vil jeg ikke følge dig. Gå ikke bagved mig. Måske vil jeg ikke føre an. Gå ved siden af mig og vær blot min ven.
 • Har man ingen karakter, må man skaffe sig leveregler.
 • Vi undrede os over, hvor krigen kom fra, og hvad der gjorde den så modbydelig. Og nu ved vi det, den er inden i os selv.

Carlyle, Thomas (1795-1881)

 • Et liv – et lille glimt af tid mellem to evigheder.

Carstensen, Henni

 • Stille sidder jeg og tænker med fantasien fri for lænker. En voksen kigger dumt på mig: “Sidder du og keder dig”?

Cervantes, Miguel de (1547-1616)

 • Den, som mister rigdom, mister meget. Den, som mister en ven mister mere. Men, den som mister sit mod, mister alt.

Chamfort, Nicolas (1741-1794)

 • Berømmelse: det fortrin at være kendt af dem, som ikke kender én.
 • Der gives tider, hvor den offentlige mening er den sletteste af alle meninger.
 • Mest spildt af alle vore dage er den, hvor vi ikke har leet.

Chaplin, Charlie (1889-1977)

 • Livet er en tragedie sit i nærbillede, men en komedie set på afstand.

Chesterfield, Philip (1694-1773)

 • Alt hvad der er værd at gøre, er værd at gøre godt.
 • Vær klogere end andre mennesker, hvis du kan, men tal ikke om det.

Churchill, Sir Winston (1874-1965)

 • Den bedste måde at få et arbejde til at virke vanskeligt på er at udsætte det.
 • Tal i vrede, og du kommer til at holde den bedste tale, du nogen sinde har fortrudt.

Cicero (103-43 f.kr)

 • At fejle er menneskeligt, men kun en tåbe forbliver i vildfarelsen.
 • Intet flyver hurtigere end sladder.

Claudius (10 f.kr – 53 e.kr)

 • Sig ikke alt du ved, med vid alt, hvad du siger.

Cocteau, Jean (1889-1963)

 • Selvfølgelig findes der noget, som hedder held. Hvordan skulle man ellers kunne forklare sine fjenders fremgang?

Coleridge, Samuel (1772-1834)

 • For de fleste mennesker er erfaringerne som agterlanterne på et skib; de oplyser kun den rute der er tilbagelagt.

Connelly, Tom J.

 • Den, der stiller spørgsmål, er måske en tåbe i fem minutter, mens den, der aldrig gør det, forbliver en tåbe for livet.

Cromwell, Oliver (1599-1658)

 • Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode.

D


Danske ordsprog

 • At give godt for godt er retfærdighed, at give godt for ondt er kærlighed.
 • Barmhjertigheden ser til nøden, ikke til årsagen eller personer.
 • Den er ung nok, som er sund, og den er rig nok, som er uden gæld.
 • Den som blues ved at spørge, blues ved at lære.
 • Det som kommet sjældent oh langt fra, er dyrt. Det, som koster inter, agtes intet.
 • Hvo ej æder, før han hungrer, og holder op, før han bliver mæt, behøver hverken doktor eller apoteker.
 • Hvo som agter sin frihed ringe, agter sig selv ringe.
 • Mands list er vel bekende, men Kvindelist er uden ende.
 • Mange måler langt med en stakket alen.

Dalai Lama [Tenzin Gyatso] (1935-)

 • Del ud af din viden. – Det er en måde at opnå udødelighed på.
 • Husk at tavshed somme tider er det bedste svar.
 • Lev et godt værdigt liv. Når du bliver ældre og tænker tilbage, kan du nyde det en gang til.
 • Når du taber, så glem ikke at lære af det.

Dalgas, Ernesto (1871-1899)

 • Når Gud til enhver tid skal være almægtig og alvidende efter sine teologers fordringer er dette i grunden et ikke ringe indgreb i hans frihed, han må altså ikke lade andre væsener virke på egen hånd, han har ikke lov til at glemme. Disse bestemmelser synes derfor snarere at være begrænsninger i hans fuldkommenhed.

Demokritos (ca. 500-400 f.Kr.)

 • Den, der gør uret, er ulykkeligere end den, der lider uret.
 • Den, som ikke elsker nogen, synes mig heller ikke at kunne elskes af nogen.

Demosthenes (??-??)

 • At fejle er menneskeligt, men at fremture er djævelsk.

Dickens, Charles (1812-1870)

 • Ingen, der letter byrderne for et andet menneske, er unyttig i denne verden.

Disraeli, Benjamin (1804-1881)

 • Livet er for kort til også er være småt.
 • Overbærenhed med dem man kender er som regel langt mere sjælden end medlidenhed med dem men ikke kender.

Dolto, Françoise (1908-1988)

 • Det mest ambitiøse mål for et barn, der gerne vil give sine forældre en god opdragelse, ar at gøre dem voksne.

Dostojevskij, F.M. (1821-1881)

 • Ikke den, der udgyder blod, er stærk, men den, hvis blod udgydes.

Dryden, John (1631-1700)

 • Tag dig i agt for en tålmodig mands vrede.

E


Engelske ordsprog

 • Den, som taler, sår. Den, som lytter, høster.
 • Følg kærligheden, og den vil fly dig; fly kærligheden og den vil følge efter dig.
 • Intet koster så meget som de gaver vi modtager.

Estiske ordsprog

 • Skønhed er ikke nok til at koge en god grød.

Ebner-Eschenbach, Marie von (1830-1916)

 • Dersom enhver ville hjælpe den anden, blev alle hjulpet.

Eliot, George (1819-1880)

 • Velsignet være det menneske, som når han ikke har noget at sige, afstår fra at bevise det med ord.

Eneca

 • Vil du gøre et menneske lykkeligt, så forøg ikke dets ejendele, men berøv nogle af dets ønsker.

Epiktet (55-135)

 • Det er kun den helt uvidende, der giver andre skylden, når noget går ham dårligt. Den, der er begyndt at komme til indsigt, anklager sig selv, men den, der har vundet den fulde erkendelse, anklager hverken sig selv eller andre.
 • Hvis du påtager dig en opgave, som ligger over dine evner, har du for det første blottet din svaghed, og for det andet har du derved forsømt en opgave, som kunne have løst tilfredsstillende.
 • Sygdom er en hindring for legemet, men ikke for viljen, hvis den ikke selv giver op. At være halt er en hindring for benene, men ikke for viljen. Således skal du ræsonnere, hver gang du møder noget ubehageligt, og du vil opdage, at det alt sammen er hindringer for et eller andet, blot ikke for dit virkelige jeg.

Epikur (341-270)

 • Også nøjsomhed har sin begrænsning. Den, som ikke forstår det, fejler ligeså meget som den, hvis begær er umætteligt.

Etlar, Carit (1816-1900)

 • Glæden er som et lys – tænder du det for andre, falder dets skin tilbage på dig selv.

F


Franske ordsprog

 • En døv mand og en blind kone er altid et lykkeligt par.

Feuchtersleben, Ernst (1806-1849)

 • Forandre sig kan ingen, forbedre sig kan alle.
 • Man har kun ret til så megen glæde og lykke, som man giver andre.

Fontenelle, Bernard Le Bovier de (1657-1757)

 • Mange mennesker elsker tre ting uden at forstå sig på dem: kunst, musik og kvinder.

France, Anatole (1884-1924)

 • Hvor retfærdig er ikke loven. Den forbyder såvel den rige som den fattige, at sove under broer og at tigge om brød.

Freud, Sigmund (1856 – 1939)

 • Hvis du har svært ved at tage en beslutning, ja eller nej, så prøv at slå plat eller krone. Når du ser udfaldet, får du pludselig lettere ved at bestemme dig.

G


Graffiti statements

 • Bombing For Peace Is Like Fucking For Virginity.
 • Good Things In Life Aren’t Things.

Græske ordsprog

 • Mennesker plages af, hvad de mener om tingene, ikke af tingene selv.

Ghaderi, Kak-Nabi (1941-1996)

 • My dear, ignorance is the only cause of mankinds suffering, destroy it!

Gandhi, Indira (1917-1984)

 • Den omtanke, som vises i dag, kan bære frugt i morgen.

Gandhi, Mahatma (1869-1948)

 • Frihed er ingenting værd, hvis ikke den indbefatter friheden til at fejle.

Gide, André (1869-1951)

 • Det er en livslov, at når en dør stænges for os, åbner der sig en anden i stedet. Tragikken består deri, at man kigger efter den lukkede dør og ikke agter den åbne.

Gogh, Vincent van (1853-1890)

 • Jo mere virksomhed, des bedre, og jeg vil hellere lave noget mislykket end sidde med hænderne i skødet.

Goethe, J. W. (1749-1832)

 • Den, der kender sin begrænsning og udsiger dette, er fuldkommenheden nærmest.
 • Den mand er lykkeligst, enten han så er konge eller bonde, som finder fred i sit hjem.
 • Der gives intet ynkeligere i verden end et menneske, der ikke kan bestemme sig, der svæver mellem to følelser, der gerne vil forene begge og ikke begriber, at intet kan forene dem undtagen netop den tvivl, den uro, som piner ham.
 • Intet afslører tydeligere et menneskes karakter, end de ting han finder latterlige.
 • Man behøver kun at blive gammel for at blive mildere. Jeg ser ingen fejl begået, som jeg ikke selv har gjort mig skyldig i.
 • Man skal ikke spørge, om man helt igennem stemmer overens, men om ens stræben går i samme retning.
 • Mod en andens store fortrin findes der intet andet redningsmiddel end kærligheden.
 • Mod og beskedenhed er de utvetydigste dyder, thi de er af den art, at hykleriet ikke kan efterligne dem.
 • Modstandere tror at have gendrevet os, når de gentager deres mening og slet ikke agter vor.
 • Om det bedste selskab kan man sige, at dets samtale belærer, dets tavshed danner.
 • Så snart du har tillid til sig selv, så snart forstår du at leve.

H


Hansen, Mads (1832-1880)

 • Når man vil gå den lige vej og holde med det rette, og laste hvad der duer ej, man kommer let i trætte. Men når man er, som folk er flest, som skik og brug er vorden, og taler, som det passer bedst, se – det er i sin orden.

Hawking, Stephen (1942-)

 • The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.

Hebbel, Fredrich (1813-1863)

 • Den, som vil lære menneskene at kende, bør studere deres undskyldningsgrunde.
 • Der er en grænse for stigning, men ikke for fald.
 • Hvert menneske bærer en hemmelighed i sit ansigt; det vil altid vække nogens kærlighed.
 • Naturen har givet mange evne til medlidenhed, men få evnen til med-glæde.

Hein, Peit (1905-1996)

 • Hvis folk er glade, er det deres egen skyld. Der er nok at være ked af.

Henriksen, Søren Bo Rødgaard (1955-)

 • At jage sandheden er den korteste vej til selvbedrag – når vi finder den vil vi sjældent anerkende den, fordi den aldrig kan indfri vores forventninger.
 • De nødvendige beslutninger er sjældent de sjoveste og giver i sig selv ikke sikkerhed for noget – andet end forandring.
 • Den gode intention er kun god og gavnlig, så længe den er mødt og modtaget, som en god intention.
 • Det der ikke lykkes i dag, er en hjælp til og muligheden for at bliver klogere i morgen.
 • Det er den der er lever i dække af fordomme, der må ændre sig, ikke den der er genstand for fordomme.
 • Det kan godt være vi ikke kan ændre vores skæbne – men udfordre den, er altid en mulighed.
 • En maske kan bæres af mange ansigter. Et ansigt kan le og græde bag mange masker.
 • En ting er at høre, hvad der bliver sagt – noget helt andet er at lytte til hvad der bliver fortalt.
 • Fællesskabskultur er udtryk for det, der udspringer af den dynamik og stemthed, der opstår og udvikles omkring aktører i et givet rum, dels i nuet, dels akkumuleret over tid og manifesteret i rummet, dels akkumuleret i subjektet som (stemtheds-)erindringer; samt et udtryk for den værdiproduktion og værdiformidling, der foregår i rummet og formidles ved kommunikation og atmosfære; og et udtryk for den moral, normer og faktiske adfærd, der udvikles i det givne rum.
 • Fordommens vigtigste funktion er, at beskytte os selv mod erkendelsen af vores egen uvidenhed.
 • Hvorfor erkende sin uvidenhed når man har mulighed for at dyrke sine fordomme.
 • Hvis du ikke beslutter dig for, hvilken vej du vil gå i livet, da er risikoen, at du enten mister orienteringen eller bliver vildledt.
 • I en verden baseret på fortolkninger og bedrag, hvor der tages patent på Sandheden, vil fakta og sandhed være undergravende elementer for det bestående, budbringerne at betragte som fjender og løgnere.
 • Inden du beslutter dig for at åbne Pandoras æske, så spørg dig selv om du er villig til at leve med dens mange overraskelser.
 • Livets store spørgsmål er egentlig ikke om, der findes en Gud. Spørgsmålet, det væsentlige spørgsmål, er vel i virkeligheden, hvorfor vi gerne vil vide det – og ikke mindst, hvad vi bruger svaret til.
 • Lykke kommer ikke af, at man erhverver sig det man mangler eller det man begærer. Lykke udspringer fra erkendelsen af, hvem man er og hvad man allerede har.
 • Må glæde og lykke tilsmile os alle, som dag og nat følger os gennem livet.
 • Succes er ikke noget vi får, det er noget vi skaber – at vi griber de muligheder, der tilbyder sig, at vi ser muligheder og ikke begrænsninger.
 • Tag aldrig livet mere alvorligt, end at der er plads til et smil og et godt grin.
 • The art of living – a journey without destination, a performance of emptiness and silence, the embracement of the moment, seeing and reflecting the unseen.
 • Vi kan tage magten over vores historie, men fravælge den kan vi ikke.
 • You might steal and kill my dreams – but you can´t break my spirit.

Herder, Johan Gottfried (1744-1803)

 • Alt det overdrivende og overdrevne forsvinder. Enhver bevægelse søger det tyngdepunkt hvorpå den kan hvile.

Hippel, Theodor Gottlieb von (1741-1796)

 • Den, som bygger sit hus ved vejen, får mange lærere.
 • På spørgsmålet: Hvad er frihed? svarede en viis mand: En god samvittighed.
 • Ro og berømmelse er sjældent gode venner.
 • Selve frygten er i virkeligheden et større onde end det man frygter for.

Hobbes, Thomas (1588-1679)

 • En sandhed, som ikke generer nogens indtægt eller fornøjelse, er velkommen overalt.

Holberg, Ludvig (1684-1754)

 • Et menneske er som en løbsk hest; jo mere man holder den i tømme, jo mere får den lyst til at løbe.
 • Hvis du agter at erhverve dig navn og anseelse, da hold venskab med de store; hvis du derimod vil lade dig nøje med god samvittighed, da gør vel imod almuen.
 • Vid dog, min ven! at den eneste vej, som fører dig til visdom, er, at du først gør dig klart, hvad du dog er for et fæ.

Holst, H.P. (1811-1893)

 • For hvert et tab ingen erstatning findes: Hvad der udad tabes, det må indad vindes.

Horats (65-8 f.Kr.)

 • Glæd dig ved dagen i dag og stol ikke på, hvad morgendagen vil bringe.

Hubbard, Elbert (1859-1915)

 • Din ven er den mand, som ved alt om dig og stadig holder af dig.
 • Mennesker er kun stærke, når de tror på hinanden.

Hubbard, Kin (1868-1930)

 • Der er ikke meget at se på i en lille by, men det man hører opvejer det.
 • Når et menneske siger: “Jeg ønsker ikke at nævne navne”, er det ikke nødvendigt.

Hugo, Victor (1802-1885)

 • Fyrretyve er ungdommens alderdom. Halvtreds er alderdommens ungdom.

I


Indiske ordsprog

 • Den der kun kender den ene side af en sag, kender heller ikke den.
 • Vær mod mennesket som sandeltræet, der, skønt øksen hugger det om, efterlader sin vellugt på øksebladet.

Italienske ordsprog

 • Den, som venter på på tid, taber tid.
 • Den ved kun lidt om kærlighed, der altid taler om den.
 • Kvinder er et mysterium. Løber man efter dem, bliver de fornærmede, løber man ikke efter dem bliver de skuffede.

Ibsen, Henrik (1828-1906)

 • Det værste et menneske kan gøre mod sig selv er at gøre uret mod andre.
 • Hvad er lykken andet en at være i overensstemmelse med sig selv. Kræver ørnen guldfjer? Ønsker løven klør af sølv?

J


Japanske ordsprog

 • Grav brønden, før du tørster.
 • Hvis du tror på alt hvad du læser, er det nok bedst slet ikke at læse.

Jacobsen, Inge

 • Som streger på en skitseblok antyder perspektivet, er den eksakte videnskab om meningen med livet.

James, William (1842-1910)

 • Som streger på en skitseblok antyder perspektivet, er den eksakte videnskab om meningen med livet.

Jung, Carl Gustav (1875-1961)

 • Mødet mellem to personligheder er som kontakten mellem to kemiske stoffer: kommer der en reaktion, vil begge forvandles.
 • Sindets pendul svinger mellem mening og meningsløshed, ikke mellem rigtigt og forkert.

K


Kinesiske ordsprog

 • Alle veje, der ikke kommer fra hjertet, ender blindt.
 • At betragte sig selv som mangelfuld, det er vejen til fuldkommenhed.
 • Bedre at gøre vel hjemme end at gå langt for at brænde røgelse.
 • Den, som ikke trænger ind i tigerens hule, vil aldrig fange dens unger.
 • En kvinde, der nærer agtelse for sig selv, er smukkere end en enkelt stjerne, ja endnu smukkere end mange stjerner i natten.
 • Et tabt stykke guld kan findes igen, et tabt stykke tid aldrig.
 • Et venligt ord varmer tre vintre, et koldt giver kuldegysninger midt om sommeren.
 • Hvis du tænker for længe på det næste skridt, kommer du til at tilbringe livet på et ben.
 • Hvis du vil vide, hvor uundværlig du er, skal du bare stikke en fingeren i en skål med vand og måle, hvor stort hullet er, når du tager den op igen.
 • Hvis en mands ansigt ikke er mærket af lidt vemod, er hans tanker ikke dybe.
 • I en enig familie kommer lykken af sig selv.
 • Intet er heldigere solgt end hvad man skænker en ægte ven, som har det behov.
 • Lærere åbner døren. Man går selv ind.
 • Læsning skaber en oplyst mand, overvejelser en viis mand, handling en fuldkommen mand.
 • Når du drikker vand, så tænk på kilden.
 • Selv den dygtigste svigerdatter kan ikke koge ris uden gryn.
 • Tænk to gange og ti så stille.

Kaalund, H.V. (1818-1885)

 • For verdens smil at vinde jeg kastede mig hen – o, kunne jeg nu finde mig selv, mig selv igen!.

Kant, Immanuel (1724-1804)

 • Der findes mennesker, der kender alt og intet ved.

Kempis, Thomas af (1380-1471)

 • Kast ikke vrag på de enfoldige ord fra de gamle i samfundet, thi de har erfaringers vægt – og bør også have det for dig.
 • Se skarpt på dig selv og mildt på dine brødre, så får du travlt med at rette dine egne fejl.

Kierkegaard, Søren (1813-1855)

 • Det er ikke opgaven: at finde den elskelige genstand, men opgaven er: at finde den nu en gang givne eller valgte genstand elskelig.
 • Det eneste, der kan berøve en glæden ved at have gjort en god gerning, det er at få løn for den.
 • Det Store er ikke at være Dette eller Hint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det.
 • Dette er en af de for hele kristendommen mest afgørende bestemmelser, at modsætningen til synd ikke er dyd, men tro.
 • Et er at lide, et andet at blive professor i, at én led.
 • Genier er som tordenvejr: de går mod vinden, forfærder menneskene go renser luften.
 • Hvad dygtighed der er i et individ, kan man måle på, hvor langt han har imellem at forstå og at ville. Hvad et menneske kan forstå, det må også han kunne tvinge sig selv til at ville. Imellem at forstå og at ville ligge undskyldningerne og udflugterne.
 • Hvad er sagtmodighed andet end at bære en tung byrde let, ligesom utålmodighed er at bære den lette byrde tungt.
 • Ingen vender tilbage fra de døde. Ingen er gået uden grædende ind i verden. Ingen spørger en, når man vil ind. Ingen når man vil ud.
 • Mennesket vil hellere lide alt end tilstå, at de har uret.
 • Mennesket synes ikke at have fået talen for at skjule tankerne, men for at skjule, at de ingen tanker har.
 • Modsigelse gør altid ensom.

Kjellerup, Christian (1889-1947)

 • De fleste foretrækker selskab frem for ensomhed, fordi det er lettere at snakke end at tænke.
 • Det er et særkende for magtesløse personer, at de altid skal have andre forhold end de foreliggende for at kunne udrette noget.
 • En fejlagtig påstand, der ikke lader sig gendrive, er et muntert tilfælde indenfor dumhedens mysterium.
 • En kvinde, der har let ved at vinde mænd, har i reglen svært ved at beholde dem. En mand, der har let ved at vinde kvinder, kan i reglen ikke blive af med dem,
 • Jeg bliver altid ængstelig til mode, når folk forsikrer, at de kan lide mig. Det kan nemlig tyde på, at de har en grund til at frygte, at jeg skulle have mærket det modsatte.
 • Man skal tage sig i agt for folk, der ler af ens dårlige vittigheder.
 • Selvmodsigelser forekommer hyppigst, når selvet er i strid med sandheden,

Kung-fu-tse (550-478 f.Kr.)

 • At lære uden at tænke har ingen værdi. At tænke uden at lære er farligt.
 • Den, der regerer over sig selv, hvorledes skulle han finde vanskeligt at deltage i regeringen? Den, der ikke regerer over sig selv, hvad angår regering over andre ham?
 • Den vise blander sig mellem folk uden at kritisere dem. Dåren kritiserer dem uden at blande sig mellem dem.
 • Den, som forlanger meget af sig selv og kun lidt fra andre, vil holde sig fri for at blive genstand for andres modvilje.
 • Den ædle mand handler, før han taler, og senere taler han i overensstemmelse med sine handlinger.
 • Det er bedre at tænde blot et lille lys end forbande mørket.
 • Du kan bedrage en ærlig mand, men du kan aldrig gøre ham til grin.
 • Gives der et ord, efter hvilket man kan handle hele livet? – næstekærlighed. Hvad du ikke selv ønsker, gør ikke det mod andre.
 • Jeg har endnu ikke mødt nogen, der elskede moralsk værdi så højt, som han elskede kvindeskønhed.
 • Ser de en god mand, prøv da at ligne ham; ser du en ond mand, prøv at søge hans fejl i dig selv.
 • Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes.
 • Stemmer man ikke overens i grundsætninger, kan man ikke give hinanden råd.

L


Lao-tze (4. årh. f. Kr.)

 • Den blideste ting i verden styrter imod den hårdeste og knuser den. Det, som savner fast form, trænger ind, hvor ingen sprækker findes.
 • Den, der forstår andre, er virkelig klog; men den, som forstår sig selv, er visere endnu. Den, der kan besejre sin næste, har måske kræfter nok, men den, som besejrer sig selv, er stærkere endnu. Den, der er godt tilfreds, er en rig mand.
 • Den sande vismand samler ikke til bunke. Jo mere han gør for andre, des mere får han; jo mere han gir andre, des rigere bliver han.

Lavater, Johann Caspar (1741-1801)

 • At indrømme, at man har taget fejl, er jo blot at erkende, at man i dag er klogere end i går.

Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)

 • Der ville ikke være blevet foretaget stort i verden, hvis man bestandigt bare havde taget hensyn til, hvad udfaldet ville blive.

Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799)

 • At ville finde sandheden er fortjenstfuld, selv om man farer vild på vejen.
 • De almindeligste meninger og det, som alle anser for en afgjort sag, fortjener ofte at blive grundig undersøgt.
 • Det er en gylden regel, at man aldrig skal dømme menneskene efter deres gerninger, men efter det disse meninger har gjort dem til.
 • Hvis en bog og et hoved støder sammen, og det lyder hult, kan man da altid være sikker på, at det er i bogen?
 • Hvor lykkeligt ville mangt et menneske ikke leve, hvis han bekymrede sig lige så lidt om andres sager, som han bekymrer sig om sine egne sager.
 • Intet bidrager så stærkt til sjælero som det ikke at have nogen mening.

Lincoln, Abraham (1809-1865)

 • Den mand, som ikke gør mere arbejde end han bliver betalt for, er ikke det værd, som han får.
 • Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller – det er mængden af liv i dine år.
 • Sejren afhænger ikke så meget af andres hjælp, som af tilliden til én selv.
 • Takt er evnen til at beskrive andre sådan som de ser sig selv.

Lobstein, J.F. (1777-1835)

 • Vor lykke beror ikke på en forandring af stilling, men på et forandret sindelag.

Luther, Martin (1483-1546)

 • Du er ikke blot ansvarlig for det du siger, men også for det, du undlader at sige.

M


MacLaine, Shirley (1934-)

 • At dvæle ved det negative, forstærker ganske enkelt, det negatives magt.

Mclver, Charles (1860-1906)

 • Hvis man opdrager en mand, opdrager man et individ. Hvis man opdrager en kvinde, opdrager man en familie.

Michelangelo (1475-1564)

 • Herre, jeg beder dig om, at jeg altid må stræbe højere, end jeg kan nå.

Monrad, Ditlev Gothard (1811-1887)

 • Den samme gerning har en ganske forskellig moralsk betydning, eftersom den er resultat af en gennemført livsanskuelse eller er fremgået af en øjeblikkelig svaghed.
 • Hvad der i høj grad forøger sorgens tryk, er vores uvilje til at være den.
 • Stor er vanens magt, og intet menneske kan undvære den støtte, han har i gode vaners indflydelse.

Montaigne, Michel de (1533-1592)

 • At kunne indrømme sin uvidenhed er det bedste og sikreste bevis på dømmekraft, som jeg kender.
 • Den, der frygter at komme til at lide, lider allerede af det, som han frygter.
 • Hellere være alene end i kedsommeligt og fordummende selskab.
 • Jeg foretrækker en visdom, der er præget af munterhed og medgørlighed, og jeg går langt uden om strenge sæder og voldsom hårdhed.
 • Umådehold er en pest for nydelsen. Mådehold er ikke nydelsens svøbe; det er dens krydderi.

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (1689-1755)

 • Lad os forsøge at finde os tilrette med livet; det er ikke livets sag at finde sig til rette med os.

Mother Teresa (1910-1997)

 • Hvis man dømmer folk, har man ikke tid til at elske dem.
 • Selv de rige er sultne efter kærlighed, efter at blive holdt af, ønsket og have nogen, som de kan kalde deres.
 • Hvis du ikke kan hjælpe hundreder af mennesker, så hjælp blot ét.

N


Napoleon Bonaparte (1769-1821)

 • De dumme taler om fortiden, de kloge om nutiden, og de gale om fremtiden.
 • I kærlighed kan man kun sejre ved flugt.

Nielsen, Arno Victor (1946-)

 • Mennesker, der har prøvet at føre en ordentlig samtale, kan bagefter ikke huske, hvem der sagde hvad. Men det er netop pointen, fordi man arbejder på et fælles projekt, hvor man undersøger et eller andet. Det handler om at lege og udforske frem for at kæmpe for at få ret. Samtale handler om at forsøge på at blive klogere ved hjælp af hinanden.

Nietzsche, Friderich Wilhelm (1844-1900)

 • Den modstand, der ikke slår dig ihjel – gør dig stærk.
 • Den som kæmper med uhyrer, må passe på, at han selv ikke bliver et uhyre. Og når du ser længe nok ned i en afgrund, ser afgrunden også ind i dig.
 • Der findes en flig af galskab i al kærlighed – men også en smule fornuft i al galskab.
 • Der findes ikke kendsgerninger, kun fortolkninger.
 • Jeg vidste ikke, at det er vanskeligere at modtage end at give.
 • Man lønner en lærer dårligt, hvis man stadig blot vedbliver at være elev.
 • Mange menneskers begavelse virker mindre end den er, fordi de påtager sig for store opgaver.

O


Orientalske ordsprog

 • Kun efter det træ, som bærer frugter, kaster man sten.

P


Persiske ordsprog

 • Den tid man bruger til at overveje, hvad man skal sige, er taget fra den tid, da man angrer at have talt.
 • Et menneske fortjener at holdes for viis, så længe han søger visdommen; så snart han tror at have erhvervet den, er han en dosmer.
 • Livets fryd udspringer af en ren samvittighed.

Pascal, Blaise (1623-1662)

 • Alle de gode leveregler er blevet skrevet, nu mangler vi blot at handle efter dem.
 • At beklage de ulykkelige er ingenlunde i modstrid med vores begær. Man er tværtimid meget lykkelig ved at få en lejlighed til at vise sig venlig og erhverve sig ry for at være et kærligt menneske, uden at det koster en noget.
 • De lunkne er folk, som kender sandheden, men som kun gør den gældende så langt der passer med deres interesse; som derudover opgiver den.
 • De menneskelige ting må man kende for at kunne elske dem; men de guddommelige ting må man elske for at kunne kende dem.
 • Jeg har fundet af, at al menneskenes ulykke kommer af ét eneste: at de ikke kan blive roligt siddende i deres værelse.
 • Jeg tror, det er givet, at hvis alle mennesker vidste, hvad de indbyrdes siger om hinanden, ville der ikke findes fire venner i verden.
 • Jo mere intelligent et menneske er, desto mere originalitet finder han i sine medmennesker. Ubegavede mennesker synes, alle mennesker er ens.
 • Man er ene om at dø og bør derfor leve, som om man var ene.
 • Man bør lære sig selv at kende. Selv om det nemlig ikke skulle hjælpe til at nå sandheden, hjælper det i hvert fald én til at få orden i sit liv. Og intet kan være rigtigere.
 • Når en soldat eller bonde klager over sit slid, skal man prøve at sætte ham til ingenting at bestille.
 • Troen siger nok ting, som sanserne ikke siger, men den siger er det modsatte af, hvad de ser. Den er over, ikke imod dem.

Paul, Jean (1763-1825)

 • At jage lykken er som regel at fjerne sig fra tilfredsheden.
 • Den, Gud gir et embede, ham gir han også, om ikke forstand, så i hvert fald en klog kone.
 • Lidelserne er som uvejrsskyer: i det fjerne ser de sorte ud, men over os nærmest grå.
 • Næst efter kraften gives der intet så stort som at beherske den.

Petit-Senn, Jean Anotoine (1792-1870)

 • En dag i lediggang trætter mennesket lige så meget som en søvnløs nat.
 • En elskerinde elsker højst, en hustru bedst og en moder altid.

Platon (427-347)

 • Gode mennesker behøver ikke loven til at fortælle dem om at opføre sig ansvarligt, mens dårlige mennesker altid finder en måde at omgå loven.
 • Kærlighed er en alvorlig sindslidelse.
 • Straffen for ikke at deltage i politik er, at du ender med at blive regeret af folk, som er ringere end du selv.
 • Tag aldrig modet fra nogen, som stadig laver forbedringer, uanset hvor langsomt.

Pythagoras (ca. 582-496) {?}

 • De ældste og korteste ord – “ja” og “nej” – er dem, der kræver mest overvejelse.
 • Vær stille, eller sig noget, som er bedre end stilhed.

QR


Rumænske ordsprog

 • Talte ord er som vind, inden ved, hvorhen de går, og om de kommer tilbage som en orkan.

Russiske ordsprog

 • Den der ikke griber en chance, vil spekulere iver den resten af sine dage.

Repplier, Agnes (1855-1950)

 • Der er svært at finde lykken i sit eget indre – det er umuligt at finde den andetsteds.

Rivarol (1753-1801)

 • Når Neptun vil dæmpe uvejret, henvender han sig ikke til bølgerne, men til stormen.

Richardt, Chr. (1831-1892)

 • Ja tåren bliver hurtigt træt, når man er to om gråden; og båden glider mere let, når man er to i båden.

Rochefouclaud, François de la (1613-1680)

 • Alt for stor iver med at gengælde en tjeneste er en slags utaknemmelighed.
 • Der findes ingen, der så ofte har fejl som de, der ikke tåler at have fejl.
 • Der kræves større dyder for at bære lykken end for at bære ulykken.
 • Det er lettere at være viis på andres vegne end på sine egne.
 • Det er store mænds forret at have store fejl.
 • Det sikreste tegn på at være født med store egenskaber er at være født uden misundelse.
 • Det ville være godt for os, om vi vidste alt, hvad vores lidenskaber kan få os til at gøre.
 • Dyden ville ikke gå så langt, hvis ikke forfængeligheden holdt den med selskab.
 • Egennytten taler alle sprog og spiller alle roller, selv rollen som uegennyttig.
 • En dannet mand kan være forelsket som en vanvittig, men aldrig som en tosse.
 • For at få fodfæste i verden gør man alt, hvad man kan, for at virke, som om man har fået det,
 • Gamle mænd kan lide at give gode råd for derigennem at søge trøst over, at de ikke længere er i stand til at give et dårligt eksempel.
 • Hvor bedragerisk håbet end måtte være, det gør dog altid vejen gennem livet let.
 • Hvordan forlange af andre, at de skal holde på vores hemmelighed, når vi ikke selv kan?
 • Man er aldrig så ulykkelig, som man tror, eller så lykkelig, som på forhånd havde håbet.
 • Man har lige så megen årsag til at beklage sige over dem, der lærer os at kende os selv, som hin dåre i Athen, der klagede over lægen, som havde helbredt ham for indbildningen om, at han ejede en formue.
 • Menneskenes lykke og ulykke afhænger fuld ud så meget af deres sindelag som af skæbnen.
 • Små ånder bliver let såret af småting; store ånder bemærker dem vel, med såres ikke af dem.
 • Smigeren er en falsk mønt, som kun er gangbar takket være vor forfængelighed.
 • Vi er så vant til at spille komedie for andre, at vi til sidst spiller komedie for os selv.
 • Vi indrømmer de små fejl blot for at overbevise om, at vi ingen store har.
 • Vi plejer ikke at kunne finde andre fornuftige folk end dem der har samme mening som os selv.
 • Vi giver løfter i overensstemmelse med vore håb og holder dem i overensstemmelse med vor frygt.
 • Vi ville ofte skamme os over vore smukkeste handlinger, hvis folk kendte grundene til dem.

Rosseau, Jean-Jaques (1712-1778)

 • Hvis jeg var prins eller lovgiver, ville jeg ikke spilde min tid på at sige hvad man burde gøre. Jeg ville gøre det selv eller holde min mund.
 • Jeg hader bøgerne; de lærer én kun at tale om det, man ikke kender noget til.
 • Mændene taler om det de ved, kvinderne om det de kan lide.
 • Ungdommen er den tid, hvor man bør studere visdom; alderdommen den tid, hvor man bør udøve den.
 • Vi drikker i store slurke den løgn, der smigrer os, og synker kun med største vanskelighed den bitre sandhed dråbevis.

Rückert, Fredrich (1788-1866)

 • Hvis du blot vil, hvad du vil, så kan du, hvad du vil.

S


Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)

 • De, som efter en erobring sætter sig passive hen, er allerede døde.
 • Den, der er anderledes end mig, skader mig ikke, men beriger mig.
 • Den sande kærlighed begynder der, hvor der ikke ventes gengæld.
 • Hvis du ønsker, de skal være brødre, så lad dem bygge et tårn. Men ønsker du, de skal hade hinanden, da kast korn for dem.
 • Hvor hjertet giver, er der ikke tale om noget, der skal spares på. Thi at give er at slå bro over din ensomheds afgrund.
 • Individets værdighed må kræve, at det ikke bliver reduceret til at leve i afhængighed på grund af en andens rundhåndethed. Det ville være paradoksalt, hvis de besiddende for uden besiddelsen af deres goder også krævede taknemmelighed af de besiddelsesløse.
 • Når vi bliver os vor rolle bevidst, selv om denne er nok så beskeden, da først vi er lykkelige.
 • Ræsonnementer tillader mennesker at bedrage sig selv.

Santayana, George (1863-1952)

 • De, der ikke kan huske fortiden, er dømt til at gentage den.

Schiller, Johann Christoph Friedrich von (1759-1805)

 • Jeg finder at kilden til tungsind og munterhed bor i os selv. Siden jeg blev mere enig med mig selv, føler jeg også uden for mig selv mere glæde.

Schopenhauer, Arthur (1788-1860) {?}

 • At forene høflighed med stolthed er et mesterstykke.

Schumacher, Kim (1949-1990)

 • At blive voksen er mangel på fantasi.
 • Kunne man derude på evighedens havoverflade bare nå at lave en lille krusning, den korte tid, man er her på denne planet, skal man vist ikke be’ om mere.
 • Livet er så kort, at der ikke er tid til at kede sig.

Seneca (ca. 4-5 f. Kr. – 65 e. Kr.)

 • Den fattige mand er ikke den der kun ejer lidt, men den der begærer mere.
 • Det er ikke fordi, ting er vanskelige vi ikke tør. Det er fordi, vi ikke tør, ting er vanskelige.
 • For den der ikke ved, hvilken havn han styrer imod, er ingen vind gunstig.

Smith, Sydney (1771-1845)

 • Mange talenter går til spilde i denne verden af mangel på en smule mod.

Sofokles (496 – 406)

 • Sandheden er altid det stærkeste argument

Sokrates

 • Der findes kun eet eneste gode: visdom – og kun eet onde: uvidenhed.

Soroush, Adbolkarim (1945 – )

 • Demokrati betyder, at der eksisterer en lov, som alle respekterer, og at retten til debat og kritik også udøves.

Steinbeck, John (1902-1968)

 • Af alt levende er mennesket det eneste, der drikker uden at være tørstig, spiser uden at være sulten, og snakker uden at have noget at sige.

Stevenson, Robert Louis (1850-1894)

 • Et mål i livet er den eneste lykke, som er værd at finde.

Storm P. (1882 – 1949)

 • Det kræver ærlighed at sælge elastik i metermål.
 • Hvad nytter det at have en paraply, hvis man har hul i skoen.
 • Når de unge bliver gamle, begynder de at kritisere de unge!

Svedelius, Wilhelm Erik (1816-1889)

 • Kun den, der kender sin svaghed, er stærk.

Swift, Jonathan (1667-1745)

 • Kun få mennesker lever i øjeblikket. De fleste forbereder sig på at leve en anden gang.

T


Tyrkiske ordsprog

 • Den, som siger sandheden må have den ene for i stigbøjlen.

Tyske ordsprog

 • Der gemmer sig en gave i et hvert problem.
 • En kvinde vil hellere være smuk end god.
 • Takt er evnen til at vise, at noget er én ubehageligt – uden selv at blive ubehagelig.

Tagore, Rabindranath (1861-1941)

 • Du smilte og talte til mig om ingenting, og jeg følte, at på dette havde jeg ventet længe.
 • Spark får kun støv og ikke grøde til at stige af jorden.

Thoreau, Henry David (1817-1862)

 • Det er ikke nok at være flittig; det er myrerne også. Spørgsmålet er: hvad er du flittig med.
 • Intet menneske har nogensinde stået lavere i min agtelse, fordi det have en lap på sit tøj. Og dog er jeg vis på, at folk i almindelighed bekymrer sig mere om, at kunne gå moderne, eller i det mindste rene og ulappede klæder, end om at have en ren samvittighed.
 • Mennesker er blevet redskaber for deres redskaber.

Twain, Mark (1835-1910)

 • I vort land har vi tre usigeligt dyrebare ting: talens frihed, samvittighedens frihed og forsigtigheden til ikke at bruge nogen af dem.

U


Ukendt

 • En der tænker positivt, afviser ikke at anerkende det negative. Han afviser bare at dvæle ved det.
 • Der var en gang en, der spurgte en kamel, om den foretrak at rejse op eller ned af bakke. Kamelen svarede: “Det betyder ikke så meget for mig, om det går op ad bakke eller ned af bakke. Det, der betyder noget for mig, er lasten.” – (Sufi anekdote)

V


Vauvenargues, Lucien Clapier de (1715-1747)

 • Det er ingen stor fordel at have en livlig intelligens, hvis den ikke samtidig er rigtig indstillet.

Vigny, Alfred de (1797-1863)

 • For det menneske, der forstår at se, er der ingen tid, der går til spilde. Det, som ville være lediggang for en anden, er iagttagelse og refleksion for ham.

Vinci, Leonardo da (1452-1519)

 • Der er ligeså meget godt at sige om en slet person, som dårligt om en god.

Voltaire, François-Marie Arouet (1694-1778)

 • Alle lidenskaber forsvinder med alderen, kun kærligheden dør aldrig.
 • Døm hellere en mand efter hans spørgsmål end efter hans svar.

W


Wilde, Oscar (1854-1900)

 • At elske sig selv er begyndelsen til en roman, der varer hele livet.
 • Børn begynder med at elske deres forældre. Når de bliver ældre, dømmer de dem. Undertiden tilgiver de dem.
 • Enhver beskæftigelse med tanken om, hvad der er rigtigt og forkert i måden at opføre sig på, vidner om, at ens åndelige udvikling er gået i stå.
 • Jeg har den enkleste smag. Jeg er altid tilfreds med det bedste.
 • Kvindemoden skifter – kun formålet er altid det samme.
 • Nu til dags kender folk prisen på alt og værdien af intet.
 • Sig ikke, at du er enig med mig. Når mennesker er enige med mig, synes jeg altid, jeg må tage fejl.

Winther, Christian (1796-1876)

 • Jeg synger, som jeg kan, men ej altid, som jeg vil, – jeg ved det, venner, tit var falsk mit strengespil, men vandt jeg blot et håndtryk, et blåøjet smil, så takkede jeg Vorherre – og lod så stå til.