Islam og Jehovas Vidner

Yaqoub Ali’s bog »Mit Had« og Mustafa Sayeg’s bog »Fri«, er to bøger, som jeg på det kraftigste vil opfordre at læse.

Det er to meget forskellige bøger – og så alligevel ikke. De har meget til fældes når det kommer til at få et indblik i, hvordan det er at vokse op i en kultur, der er formet af islam, hvad enten opvæksten er henlagt til en landsby i Irak eller en dansk provinsby.

Noget af det som har slået mig ved læsningen af begge bøger er, hvor meget jeg kan relatere til min egen opvækst og ungdom i Jehovas Vidner, dette at være splittet mellem to verdener, både hvad angår identitet og det at være sin tros ambassadør.

Disse sammenfald mellem Islam og Jehovas Vidner betyder, at det for mig er nærliggende at opfordre alle nuværende og tidligere medlemmer af Jehovas Vidner at læse begge bøger. Ved at anvende det indblik bøgerne giver i de to forfatteres liv og forhold til Islam, som en reference, er der grundlag for en berigende refleksion over eget liv og forhold til Jehovas Vidners tro og levevis. – En anderledes måde at blive beriget på.