Fields: Tid, tilfælde og afmagt

Afmagt, reaktion og refleksion når det uventede sker.

Søndag den 3. juli 2022, sidst på eftermiddagen, blev tre tilfældige personer skudt og dræbt i indkøbscentret Fields på Amager. Yderligere 7 personer blev såret af skud og andre 20 personer kom lettere til skade i forbindelse med evakueringen af centret.

Når en hændelse af denne karakter finder sted er det både forventeligt og naturligt at det afføder følelsesmæssige reaktioner – og et behov for at forstå eller begribe det der er sket, at det overhovedet kunne ske.

Ud over en massiv mediedækning fra TV og aviser, begyndte der hurtigt på de sociale medier at florere rygter om den formodede gerningsmand, hans baggrund og mulige motiver til hans handlinger: »Havde han koblinger til bestemte ideologiske eller religiøse miljøer? Var skyderiet, som har hidtil har kostet tre personer livet, rettet mod en bestemt gruppe? Er der tale om terror eller ej?«.

Journalist Rasmus Enghave Friis skriver nogle dage senere i Kristeligt Dagblad under overskriften “Tilliden er en grundpille i det danske samfund”, at denne tillid blev ramt ved det der skete den søndag eftermiddag: »Skyderiet i Field’s konfronterer os med magtesløsheden og minder os om, at vi ikke har kontrol over vores eget liv.«

I artiklen citeres hospitalspræst på Rigshospitalet, Lotte Mørk: »Det er den ultimative magtesløshed, som skyderiet i Field’s konfronterer os med. Det er en chokerende påmindelse om, at vi ikke er herre i eget hus, at vi ikke har den kontrol, vi selv bilder os ind, at vi har.«

Hvordan vi som individer reagerer på denne begivenhed vil være forskellig og Rasmus Enghave Friis konkluderer da også, at »den frygt og bekymring, som har spredt sig i den danske befolkning, vil formentlig ikke slå rødder.«

Når det er sagt, så bliver vi også nødt at forholde os til den måde medierne “dyrker” sådanne hændelser, og ikke mindst den måde vi som borgere kollektivt betragtet lader os opsluge af sådanne hændelser, herunder i vores ageren på de sociale medier, hvor vi selv kan ende med at bidrage til en unødig oppisket stemning.

Når en hændelse som den i Fields udfolder sig er en medvirkende faktor i den måde vi kollektivt reagerer den omstændighed, at vi i en fortravlet hverdag nok er tilbøjelige til at glemme at reflektere over det vilkår, at vi ikke kan kontrollere alt i eget liv. Meget afhænger af tilfældigheder, det vi ikke kan forudse.

Jeg har personligt oplevet at være i en situation i en mindre forretning, hvor en mand pludseligt og uvarslet retter skarpladt pistol direkte mod min pande. En meget ubehagelig oplevelse. Ophørte jeg med at komme i den pågældende forretning eller frygte at det kunne ske igen? Nej. Bevares, det var med bankende hjerte de første gange efterfølgende gik ind i forretningen. Forståeligt nok.

Vi kan ikke kontrollere alt i livet, ubehagelige hændelser kan overgå os, men vi er nødt til at fastholde tilliden til det fællesskab vi er en del af og ikke lade det passerede blive definerende og dominerende for det levede liv.

En ulykkelig hændelse som den i Fields er i sig selv slem nok, men vi har også et personligt ansvar for, hvor meget vi vil lade os påvirke negativt eller uhensigtsmæssigt af de mediebilleder vi oversvømmes af og i hvilket omfang det sker.


Kilder til de anvendte citater:

Kristeligt Dagblad, 04. juli 2022: Sociale medier kan accelerere rygter efter tragedier
Kristeligt Dagblad, 7. juli 2022: Tilliden er en grundpille i det danske samfund