Velkommen!

Tilbage … … efter en pause.

Fra tid til anden kan det være nødvendigt at stoppe op og se sig lidt omkring, gøre status. Lever jeg det liv jeg gerne vil – med de muligheder jeg har?

Jeg har tidligere gjort dette, fået sat ting i og omkring mit liv i perspektiv, omprioriteret de ting der optog mig, arbejdsmæssigt, min fritid, – og egentlig om det der har reel værdi for mig og mit liv. Og hver gang har det betydet ændringer, nogle gange mere uproblematisk og smertefrit end andre gange.

Således også nu – det vil sige tiden siden sommeren 2020 har bragt en del reflektion med sig, hvilket har lagt kimen til flere forandringer, en proces, der stadig pågår, ikke altid helt så let, som det kunne være ønskeligt, men forandringerne er der og de kommer stadig. Noget berører kun mig selv – andet påvirker også mit sociale netværk og mit sociale liv, mine tidligere interesseområder. – Sådan set vil denne hjemmeside – eller blok om man vil, blive et lille vindue ind i det liv, som at ved at definere sig på ny.